Politica de privacitat

Informació addicional sobre la Protecció de Dades.

Els TITULARS de la pàgina web es comprometen a protegir la privacitat dels usuaris que accedeixin a la pàgina web i/o a qualsevol dels seus serveis. L’ús de la web i/o qualsevol dels serveis  oferts pels TITULARS, impliquen l’acceptació de l’usuari de les disposicions exposades en la present Política de privacitat, entre les quals s’hi troba el tractament de dades aquí esmentat.

En cas de que hi hagi enllaços de la nostra pàgina web a altres webs, no s’aplicarà la mateixa Política de Privacitat aquí descrita a webs d’altres companyies o entitats a les quals la pàgina web estigui redirigida, els TITULARS no controlen el contingut de webs de tercers ni es fa responsable del contingut o les polítiques de privacitats d’aquests.

 

1. RESPONSABLE
 

 • TRACTAMENT DE LES DADES

Identitat:  Els titulars (les dades figuren a l’Avís legal d’aquesta pàgina web)
Direcció postal: c/ Mossèn Jacint Verdaguer Nº23
Telèfon: 641 104 689
Correu electrònic: info.elfisioacasa@gmail.com
 

2. FINALITAT

 • QÜESTIONS SOBRE PRIVACITAT

En compliment del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, (RGPD) i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals (LOPDGDD), mostrem aquí  la següent informació sobre  el tractament de les seves dades personals:

 

 

 • AMB QUINA FINALITAT ES TRACTEN LES DADES PERSONALS?

- Tractem la informació que ens faciliten els usuaris per tal de prestar els serveis o informació sol·licitats i informar-los sobre productes, noves ofertes, promocions i prestacions, vendes, i altres comunicacions legals. Amb la finalitat de millorar la seva experiència com a usuari i a la vegada  si s’escau poder elaborar un “perfil comercial” en base a la informació facilitada i adaptar-nos a les demandes i necessitats.

- L’empresa tracta les dades personals de l’usuari de manera confidencial segons la legislació aplicable. No obstant, l’empresa comparteix dades d’identificació de l’usuari com per exemple de l’entitat bancaria per realitzar pagaments amb targeta de crèdit, i del fisioterapeuta responsable de la prestació del servei a l’Usuari.

- Millorar la gestió dels nostres serveis: afegint recordatoris, avisos, actualitzacions, missatges de suport, alertes de seguretat, entre d’altres.

- Proporcionar el servei de missatgeria instantània als USUARIS per tal de facilitar les transaccions i comunicacions, al fer servir el formulari de contacte o el chat a la pàgina principal, estaràs utilitzant el nostre servei de missatgeria. Els missatges (tant enviats com rebuts) i anuncis poden ser revisats pels PROPIETARIS o per un procés automàtic, tant per detectar i prevenir actituds o comportaments sospitosos o il·legals, com per millorar i desenvolupar els nostres serveis.

- Enviar notificacions per informar dels nostres productes i/o serveis i per enviar publicitat. En qualsevol moment es pot oposar a rebre aquest tipus de comunicacions contactant al nostre correu electrònic.

- En cas de participar en algun dels nostres sortejos i/o concursos publicarem el seu nom i cognoms, i la seva imatge, en els diferents espais i mitjans de comunicació i difusió que utilitzem, incloses les xarxes socials, amb la finalitat de promocionar les nostres activitats, serveis i productes.

- Prevenir fraus i/o abusos en l’ús dels nostres serveis.

- Cedir dades a les autoritats públiques , sempre i quan siguin requerides en conformitat ab les disposicions legals reglamentaries.

 

3. CONSERVACIÓ DE DADES

 

 • DURANT QUANT DE TEMPS CONSERVEM LES SEVES DADES?
   

- Professional: les teves dades es conservaran durant el termini que duri la relació contractual i comercial. Es pot sol·licitar la supressió de la informació sempre i quan es tingui temps per complir amb les obligacions legals.
 

- Client: les dades personals proporcionades es conservaran el temps necessari per tal de permetre la prestació del servei, sempre i quant no es sol·liciti la seva supressió. En tal cas conservarem les teves dades el temps necessari per complir amb les obligacions legals.

4. LEGITIMACIÓ

 • QUINA ÉS LA LEGITIMACIÓ PER AL TRACTAMENT DE LES DADES?

 

La base legat per al tractament de les seves dades són el consentiment que ens dóna.

 

 • A QUI ES COMUNIQUEN LES SEVES DADES?

Les seves  dades  personals es comunicaran a tercers en els següents casos:

 • Es comunicaran al personal responsable del tractament, per poder complir amb el servei demandat.

 • En cas de que les autoritats competents o una obligació legal o exigeixi

 

5. DRETS

QUINS SÓN ELS TEUS DRETS UN COP ENS HAGIS FACILITAT LES TEVES DADES Y COM POTS EXERCIR-LOS?

 • Tens dret a obtenir informació sobre si estem tractant les teves dades personals, o no.

 • Tens dret a accedir a les teves dades personals, sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si s’escau, sol·licitar la seva supressió quan entre d’altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats per a les quals van ser recollides.

 • En determinades circumstàncies els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament serán  conservades per a l'exercici o la defensa en cas de reclamacions.

 •  També, en determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats es poden oposar al tractament de les seves dades. En tal cas deixarem de tractar-les, excepte per motius legítims imperiosos o per a l'exercici o la defensa de possibles reclamacions. Sense que això afecti a la licitud dels tractaments ja realitzats basats amb el consentiment prèviament atorgat.

 • Els usuaris també tenen dreta a la portabilitat de les seves dades.

 • Si desitges fer ús de qualsevol dels teus drets pots dirigir-te a nosaltres mitjançant el correu electrònic esmentat anteriorment o la nostra adreça física, recorda que hauràs de facilitar la major informació possible (Nom, cognoms, correu electrònic que utilitzes, fotocòpia d’un document que t’identifiqui) per tal de protegir la teva intimitat i les teves dades.

 • Per últim t’informem que pots Interposar una reclamació davant l’Autoritat de Control competent, en cas que així ho creguis necessari.

 • COM S’HAN OBTINGUT LES DADES?

Les dades que tractem procedeixen del propi interessat, el qual garanteix que les dades facilitades són certes i es fa responsable de comunicar-ne qualsevol modificació. Les dades que estiguin marcades amb un asterisc són de caràcter obligatori per poder donar-li el servei sol·licitat

6. POLÍTICA DE COOKIES

 

Utilitzem cookies durant la navegació a la nostra pàgina web amb el  previ consentiment de l’usuari. Per conèixer les cookies que utilitzem, pot accedir a la nostra Política de Cookies.