Avís Legal

1. OBJECTE I ACCEPTACIÓ

 

El present Avís Legal, regula l’ús i utilització del lloc web (http://elfisioacasa.com)    , del qual en són titulars SERGI PARALS VILLABONA i CRISTINA MORILLO ARGELÉS (d’ara endavant els PROPIETARIS DE LA WEB).

La navegació pel lloc web dels PROPIETARIS DE LA WEB li atribueix la condició d’USUARI del mateix i comporta la seva acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les condicions publicades en el present Avís Legal. Els titulars del Lloc Web es reserven la facultat de realitzar en qualsevol moment i sense previ avís qualsevol modificació o actualització del seu continguts i/o serveis presents en les Condicions Generals, i en general dels elements  que integren el disseny i configuració del lloc web. La modificació d’aquestes Condicions Generals no afectarà als bens o promocions obtinguts prèviament a la modificació. No obstant es procedirà a la publicació i avís de les modificacions amb la màxima antelació possible.

Per això es recomana llegir amb atenció tot el contingut en cas de voler accedir i fer ús de la informació i dels serveis oferts en el lloc web.
 

L'usuari a més, s'obliga a fer un ús correcte del lloc web de conformitat amb les lleis, la bona fe, l'ordre públic, els usos del tràfic i el present Avís Legal. Els usuaris respondran enfront els PROPIETARIS DE LA WEB o enfront tercers, de qualsevol danys i perjudicis que poguessin causar-se com a conseqüència de l' incompliment d'aquesta obligació.
 

Qualsevol utilització diferent a l'autoritzada està expressament prohibida, podent EL PROPIETARI DE LA WEB denegar o retirar l'accés i el seu ús a qualsevol moment.

 

2. IDENTIFICACIÓ

 

Els PROPIETARIS DE LA WEB, en compliment de la normativa establerta per l’article 10 de la Llei 34/2002 del 11 de Juliol, de serveis de la societat de la informació i del comerç electrònic, a continuació ofereixen la informació general de la pàgina web:

Titulars: Sergi Parals Villabona, Cristina Morillo Argelés

Domicilo social: c/ Mossèn Jacint Verdaguer Nº23

CIF:  A-77923650 ,  T-41547775

 

3. COMUNICACIÓ

 

Per comunicar-se amb nosaltres, posem a la seva disposició diferents mitjanits de contacte.

Telèfon mòbil: 641 10 46 89

Email: info.elfisioacasa@gmail.com
 

Totes les notificacions i comunicacions entre els usuaris i ELS PROPIETARIS DE LA WEB es consideraran eficaces amb caràcter general, quan es realitzin a través de qualsevol dels mitjans esmentats anteriorment.

 

4. CONDICIONS D’ACCÉS I UTILITZACIÓ

 

El lloc web i els seus serveis són d'accés lliure i gratuït. No obstant això, ELS PROPIETARIS DE LA WEB poden condicionar la utilització d'alguns dels serveis oferts a la seva web al previ emplenament del corresponent formulari.

L'usuari garanteix l'autenticitat i actualitat de totes aquelles dades que comuniqui al PROPIETARI DE LA WEB i serà l'únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitzi.

L'usuari es compromet expressament a fer un ús adequat dels continguts i serveis del PROPIETARI DE LA WEB i a no emprar-los para, entre uns altres:

- Difondre continguts delictius, violents, pornogràfics, racistes, xenòfobs, ofensius, d'apologia del terrorisme o, en general, contraris a la llei o a l'ordre públic.
 

- Introduir a la xarxa virus informàtics o realitzar actuacions susceptibles d'alterar, espatllar, interrompre o generar errors o danys en els documents electrònics, dades o sistemes físics i lògics dels PROPIETARIS DE LA WEB o de terceres persones; així com obstaculitzar l'accés d'altres usuaris al lloc web i als seus serveis mitjançant el consum massiu dels recursos informàtics a través dels quals ELS PROPIETARIS DE LA WEB presten els seus servei.

-Vulnerar els drets de la propietat intel·lectual o industrial, així com violar la confidencialitat de la informació dels PROPIETARIS DE LA WEB o tercers

-Reproduir, copiar, distribuir, posar a disposició o de qualsevol altra forma comunicar públicament, transformar o modificar els continguts, a menys que es compti amb l’autorització dels titulars dels corresponents drets o que resulti legalment permès
 

-Recollir dades  amb finalitat publicitària i de remetre publicitat de qualsevol classe i comunicats amb fins de venta o d’alguna altra naturalesa comercial sense prèvia sol·licitud i consentiment dels PROPIETARIS DE LA WEB.

Tot el contingut mostrat a la pàgina WEB, textos, fotografies, gràfics, imatges, tecnologia, software,etc... Constitueixen una obra la qual pertany als PROPIETARIS DE LA WEB, sense que es puguin considerar cedides a l’usuari cap dels drets d’explotasió sobre les mateixes, més enllà de lo estritrament necessari pel correcte ús de la pàgina WEB.
 

L'establiment d'un hiperenllaç en cap cas implica l'existència de relacions entre ELS PROPIETARIS DE LA WEB i el propietari del lloc web en la qual s'estableixi, ni l'acceptació i aprovació per part dels PROPIETARIS DE LA WEB dels seus continguts o serveis.

Els PROPIETARIS DE LA WEB no es responsabilitzen de l'ús que cada usuari li doni als materials posats a disposició en aquest lloc web ni de les actuacions que realitzi sobre la base dels mateixos.

 

 

5. EXCLUSIÓ DE GARANTIES I DE RESPONSABILITAT EN L'ACCÉS I LA UTILITZACIÓ
 

El contingut del present lloc web és de caràcter general i té una finalitat merament informativa, sense que es garanteixi plenament l'accés a tots els continguts, ni la seva exhaustivitat, correcció, vigència o actualitat, ni la seva idoneïtat o utilitat per a un objectiu específic.
 

Els PROPIETARIS DE LA WEB exclouen, fins a on permet l'ordenament jurídic, qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa derivats de:
 

A) La impossibilitat d'accés al lloc web o la falta de veracitat, exactitud, exhaustivitat i/o actualitat dels continguts, així com l'existència de vicis i defectes de tota classe dels continguts transmesos, difosos, emmagatzemats, posats a disposició, als quals s'hagi accedit a través del lloc web o dels serveis que s'ofereixen.

 

B) La presència de virus o d'altres elements en els continguts que puguin produir alteracions en els sistemes informàtics, documents electrònics o dades dels usuaris.


C) L' incompliment de les lleis, la bona fe, l'ordre públic, els usos del tràfic i el present avís legal com a conseqüència de l'ús incorrecte del lloc web. En particular, i a manera exemplificatiu, ELS PROPIETARIS DE LA WEB no es fan responsables de les actuacions de tercers que vulnerin drets de propietat intel·lectual i industrial, secrets empresarials, drets a l'honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge, així com la normativa en matèria de competència deslleial i publicitat il·lícita.
 

Així mateix, ELS PROPIETARIS DE LA WEB declinen qualsevol responsabilitat respecte a la informació que es trobi fos d'aquesta web i no sigui gestionada directament pel nostre Webmaster.  La funció dels links que apareixen en aquesta web és exclusivament la d'informar a l'usuari sobre l'existència d'altres fonts susceptibles d'ampliar els continguts que ofereix aquest lloc web. Els PROPIETARIS DE LA WEB no garanteixen ni es responsabilitzen del funcionament o accessibilitat dels llocs enllaçats; ni suggereixen, conviden o recomanen la visita als mateixos, per la qual cosa tampoc serà responsable del resultat obtingut. El PROPIETARIS DE LA WEB no es responsabilitzen de l'establiment de hipervíncles per part de tercers.

CONDICIONS D’ÚS

L'ús d'aquest lloc web implica l'acceptació plena dels termes del present avís legal. Els possibles conflictes relatius a aquest web es regiran exclusivament pel dret de l'Estat Espanyol. Tota persona usuària del web, independentment de la jurisdicció territorial des de la qual es produeixi el seu accés, accepta el compliment i respecte d'aquestes clàusules amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que pogués correspondre-li.